UPS stacionari

TAB UPS stacionarne baterije su robusne olovno-kiselinske baterije visokog pražnjenja i visokih performansi. Glavna primena im je u sistemima bezprekidnog napajanja (UPS) u snagama od 50 do 250 kVA. Ove baterije takođe mogu da služe i za pokretanje dizel agregata rezervnih sistema napajanja.

Konstrukcija

 • Pozitivna elektroda – Robusna rešetkasta ploča sa cirkularnim šipkama irađenim od korozivno otporne PbSe legure sa <2% Sb
 • Negativna elektroda – pločasto ravna ekspanderom radnog veka u vidu legure sa malim sadržajem antimona
 • Separatori – mikroporusnog tipa
 • Elektrolit – sumporna kiselina gustine 1,28g/l
 • Kontejner – izuzetno izdržljiv SAN transparentni ili sivi kontejner
 • Kontakti – keramički konektori, keramički kontakti levkastog oblika po DIN 40740 standardu
 • Zaptivanje – 100% gasna i elektrolitska nepropusnost
 • Polovi – P10, mesingani umetci
 • Konektori – fleksibilni, izolovani bakarni kabel površine poprečnog preseka 35, 50, 70, 95 ili 120mm²
 • Zaštita – IP 25 po DIN 40050 standardu, zaštita na dodir po VBG 4 standardu

Punjenje

 • IU karakteristika – Imax bez ograničenja
 • Redovno punjenje – U = 2,25 – 2,27V/ćeliji ± 1%, između 10 ºC i 55 °C ΔU/ΔT = -0,004 V/°K ispod 10 °C na mesečnom proseku
 • Brzo punjenje – U = od 2,35 do 2,40V/ćeliji vremenski ograničeno
 • Vreme punjenja do 92% – 6h sa 1,5*I10 inicijalne struje, 2,23V/ćeliji, 50% C10 pražnjenja

Pražnjenje

 • Referentna temperatura – 20 °C
 • Inicijalni kapacitet – 100%
 • Dubina pražnjenja – uobičajeno do 80%, ispod 80% DOD ili pražnjenje ispod finalnog napona (u zavisnosti od struje pražnjenja) treba izbeći

Održavanje

 • Svakih 6 meseci – Proveriti napon baterije, proveriti voltažu bloka kao i temperaturu
 • Svakih 12 meseci – spustiti voltažu baterije i bloka, kao i temperaturu

Operativne informacije

 • Životni vek – do 12 godina pri prosečnoj temperaturi od 20 °C, do 6 godina pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 30 °C, do 3 godine pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 40 °C
 • Interval dopune vode – više od 3 godine pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • IEC 896-1 ciklusa – 800
 • Samopražnjenje – oko 3% mesečno pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • Operativna temperatura – od -20 °C do 55 °C, preporučeno od 10 °C do 30 °C
 • Ventilacija – f1 = 0,5 (niskoprocentna antimonska legura) po VD 0510 deo 2 standardu standardu
 • Mere – po DIN 40737 deo 3 standardu
 • Testiranje – po IEC 896-1 standardu
 • Aplikacija – po VDE 0510 deo 2 standardu
 • Transport – ne spada u opasni teret u drumskom transportu

       

Označavanje nivoa elektrilita i dimenzije kontejnera

   

Načini povezivanja UPS baterija

Označavanje OGi baterija

Uf V/ćeliji1,801,751,751,701,651,65IEC 896-1Dimenzije (mm)Težina (kg)
Pražnjenje (min)603015105RI (mΩ)Isc (kA)DŠVPraznaPuna
Tip ćelije C10 (Ah) W/ćeliji
12V 1 UPS 1004142649212018116,80,7327220539222,033,0
12V 2 UPS 20059731121692183238,41,4627220539230,141,0
12V 3 UPS 300861031622463134655,62,2027220539238,249,0
12V 4 UPS 4001141352103224106064,22,9327220539247,358,0
12V 5 UPS 5001471692644125207553,363,6638020539262,378,0
12V 6 UPS 6001792043275006298952,84,3938020539270,586,0
6V 7 UPS 70020623738458873710401,25,1327220539237,149,0
6V 8 UPS 80024727244067684811871,055,8627220539241,953,0
6V 9 UPS 90027130649274291312940,936,5938020539252,068,0
6V 10 UPS 1000293342558812101414030,847,3238020539657,072,0
6V 11 UPS 1100325381592879109815090,768,0538020539259,075,0
6V 12 UPS 1200347418640946117816130,708,7938020539263,086,0
2V 24 UPS 240074281613212027254435620,1317,5820527239241,953,0
2V 30 UPS 3000879102716742437304242090,1021,9020538039257,072,0
2V 36 UPS 36001041125319202837353548380,0826,3020538039263,086,0