OGI stacionari

TAB OGi stacionarne baterije su ventilisane olovno-kiselinske baterije sa primenom na izvorima energije u industriji gde se primenjuju visoki sigurnosni standardi. Mogu biti korišćene kako u ciklusima dugog pražnjenja (10h) tako i kratkih od samo nekoliko minuta. Primarno polje primene su izvori DC napajanja u trafo stanicama, UPS sistemi, inudstrijski sistemi i panik osvetljenje. Takođe se mogu koristiti za startovanje motora i kod PV sistema napajanja.

Konstrukcija

 • Pozitivna elektroda – Robusna rešetkasta ploča sa cirkularnim šipkama irađenim od korozivno otporne PbSe legure sa <2% Sb
 • Negativna elektroda – pločasto ravna ekspanderom radnog veka u vidu legure sa malim sadržajem antimona
 • Separatori – mikroporusnog tipa
 • Elektrolit – sumporna kiselina gustine 1,24g/l
 • Kontejner – izuzetno izdržljiv SAN transparentni
 • Kontakti – keramički konektori, keramički kontakti levkastog oblika po DIN 40740 standardu
 • Zaptivanje – 100% gasna i elektrolitska nepropusnost
 • Polovi – P10, mesingani umetci
 • Konektori – fleksibilni, izolovani bakarni kabel površine poprečnog preseka 35, 50, 70, 95 ili 120mm²
 • Zaštita – IP 25 po DIN 40050 standardu, zaštita na dodir po VB 4 standardu

Punjenje

 • IU karakteristika – Imax bez ograničenja
 • Redovno punjenje – U = 2,23V/ćeliji ± 1%, između 10 ºC i 55 °C ΔU/ΔT = -0,004 V/°K ispod 10 °C na mesečnom proseku
 • Brzo punjenje – U = od 2,35 do 2,40V/ćeliji vremenski ograničeno
 • Vreme punjenja do 92% – 6h sa 1,5*I10 inicijalne struje, 2,23V/ćeliji, 50% C10 pražnjenja

Održavanje

 • Svakih 6 meseci – Proveriti napon baterije, proveriti voltažu bloka kao i temperaturu
 • Svakih 12 meseci – spustiti voltažu baterije i bloka, kao i temperaturu

Operativne informacije

 • Životni vek – do 15 godna pri prosečnoj temperaturi od 20 °C, do 7,5 godina pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 30 °C, do 4 godine pri prosečnoj mesečnoj temperaturi od 40 °C
 • Interval dopune vode – više od 3 godine pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • IEC 896-1 ciklusa – 1000
 • Samopražnjenje – oko 3% mesečno pri prosečnoj temperaturi od 20 °C
 • Operativna temperatura – od -20 °C do 55 °C, preporučeno od 10 °C do 30 °C
 • Ventilacija – f1 = 0,5 (niskoprocentna antimonska legura) po VD 0510 deo 2 standardu standardu
 • Mere – po DIN 40737 deo 3 standardu
 • Testiranje – po IEC 896-1 standardu
 • Aplikacija – po VDE 0510 deo 2 standardu
 • Transport – ne spada u opasni teret u drumskom transportu

       

Označavanje nivoa elektrilita i dimenzije kontejnera

       

Načini povezivanja OGi baterija

Označavanje OGi baterija

Uf V/ćeliji1,801,751,751,701,651,651,60IEC 896-1Dimenzije (mm)Težina (kg)
Pražnjenje (h)105311/21/61/12RI (mΩ)Isc (kA)DŠVPraznaPuna
Tip ćelije
12V 1 OGi 2529,025,522,516,814,39,26,716,790,7227220539222,033,0
12V 2 OGi 5055,049,544,732,828,018,013,18,811,4127220539230,141,0
12V 3 OGi 7580,074,567,549,642,227,319,85,942,1127220539238,249,0
12V 4 OGi 100105,098,589,465,756,136,126,14,462,8127220539247,358,0
12V 5 OGi 125135,0123,0111,381,669,044,331,73,573,5238020539262,378,0
12V 6 OGi 150165,0148,5133,898,282,552,737,12,974,2238020539270,586,0
6V 7 OGi 175187,2167,3151,3110,791,256,939,61,274,9327220539237,749,0
6V 8 OGi 200228,0197,5178,8130,0108,067,346,81,115,6327220539241,953,0
6V 9 OGi 225254,0221,5200,7145,8121,575,552,60,996,3638020539251,668,0
6V 10 OGi 250270,0247,0223,5161,7133,080,555,30,897,0438020539655,772,0
6V 11 OGi 275304,0272,5245,1177,6146,088,560,70,817,7838020539258,875,0
6V 12 OGi 300320,0296,0268,2194,4159,596,566,60,748,4438020539263,079,0
2V 3 OGi 7580,074,567,549,642,227,319,80,992,111032064209,113,8
2V 4 OGi 100105,098,589,465,756,136,126,10,742,8110320642010,014,5
2V 5 OGi 125135,0123,0111,381,669,044,331,70,603,5210320642010,915,2
2V 6 OGi 150165,0148,5133,898,282,552,737,10,504,2210320642011,815,9
2V 7 OGi 175187,2167,3151,3110,791,256,939,60,424,9310320642012,616,5
2V 8 OGi 200228,0195,7178,8130,0108,067,346,80,375,6310320642013,417,1
2V 9 OGi 225254,0221,5200,7145,8121,575,552,60,336,3610320642014,217,7
2V 10 OGi 250270,0247,0223,5161,7133,080,555,30,307,0412620642014,320,5
2V 11 OGi 275304,0271,5245,1177,6146,088,560,70,277,7814520642016,123,3
2V 12 OGi 300320,0296,0268,2194,4159,595,666,30,258,4414520642017,524,5
2V 24 OGi 600684,0592,5536,4390,0324,0201,9140,40,1316,4220527239241,953,0
2V 30 OGi 750810,0741,0670,5485,1399,0241,5165,90,1021,8920538039255,772,0
2V 36 OGi 900960,0888,0804,6583,2478,5289,5198,90,0824,6320538039263,079,0