OPzS stacionarni blokovi

TAB OPzS stacionarni blokovi su proizvedenim u olovno-kiselinskoj tehnologiji. Namenjeni su upotrebi u telekomunikacionim sistemima, računarima, panik osvetljenju, alarmima, kontrolno-nadzornim i distributivnim sistemima elektrodistribucija, železničkim sistemima i sl.

Konstrukcija

  • Pozitivna elektroda – je tubularnog tipa izrade, i izrađena je od niskoprocentne (manje od 2%) legure antimona
  • Negativna elektroda – je ravnog tipa izrade, na sebi ima aktivnu masu koja joj obezbeđuje dug životni vek
  • Separatori – su izrađeni od mikroporoznog plastičnog materijala niske električne otpornosti.
  • Elektrolit – kao elektrolit se koristi razblažena sumporna kiselina (H2SO4) sa gustinom od 1.24 ± 0.01 kg/l pri 20°C i na maksimalnom nivou dolivenosti.
  • Kontejner – plastični kontejneri su izrađeni od styrenacrylnitril-a (SAN), materijala koji je izuzetno otporan na hemijski uticaj i mehanička oštećenja.
  • Priključci – su od keramike izrađene po DIN 40740 standardu
  • Zaptivanje – 100% gasno-kiselinski nepropustni zaptivci
  • Konektori – fleksibilni, izolovani bakarni kablovi sa poprečnim presecima 35, 50, 70, 95 ili 120 mm² (35, 50 ili 70 mm²)
  • Zaštita – IP 25 po DIN 40050, zaštita na dodir po VBG 4 standardu.

 

       

Označavanje nivoa elektrilita i dimenzije kontejnera

   

Načini povezivanja blokova

Označavanje OPzS stacionarnih blokova

Označavanje OPzS stacionarnih blokova

Uf V/ćeliji1,801,771,751,67IEC 896-1Dimenzije (mm)Težina (kg)
Pražnjenje (h)10531RI (mΩ)Isc (A)DŠVPraznaPuna
Tip ćelije
12V 1 OPzS 505140,938,028,420,06132722053922639
12V 2 OPzS 10010381,875,756,79,312902722053923850
12V 3 OPzS 150154122,6113,785,16,917393802053925369
6V 4 OPzS 200204167,0149,3115,22,227032722053923647
6V 5 OPzS 250255208,6186,6143,61,931753802053924461
6V 6 OPzS 300307250,5223,7172,01,638463802053925268